Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List marzec 2010r.

Agnieszka Szewczyk Szczecin, 28.02.2010 r.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym

Kochani !

Wczoraj zakończyły się nasze rekolekcje wielkopostne nt. ?W kręgu chrześcijańskiego życia duchowego?. Ksiądz Dariusz Knapik przekazał nam wiele różnych wskazówek i rad dotyczących dróg i sposobów wzrostu w wierze, nadziei i miłości. Przywoływał często głębokie treści zawarte w Testamencie Jana Pawła II. Wynikało z nich, że wszystko ma służyć człowiekowi do zbawienia, a to, co czynię, ma mnie przygotować na ?ostatnią chwilę? ? mam poznać, ukochać i naśladować Jezusa, rozmawiać z Nim, pytać ? dlaczego jako Bóg i Stwórca przyjął ludzką naturę, przyszedł na ziemię i umarł za mnie? Co robiłem dla Ciebie, Jezu? Co obecnie czynię i co powinienem czynić dla Ciebie?
Nie potrzeba do tego żadnych nowych strategii ? wystarczy Ewangelia !
Ksiądz Rekolekcjonista zachęcił nas, aby otworzyć się na TERAZ ? na chwilę obecną, na ten czas rekolekcji, bo właśnie chwila obecna jest najważniejsza. Wybiegając w przyszłość, a także poprzez wspominanie tego, co było, traci się nadzieję!
Z ufnością przeżywaj chwilę obecną i módl się ?Jezu, pomóż mi doświadczyć dobroci Ojca?. Uciesz się darem istnienia, popatrz sobie w oczy i powiedz: ?dobrze, że jestem!?. Odkrywaj bezinteresowną miłość Boga.
Trafnie ujmuje tę prawdę następujący tekst, będący chrześcijańską parafrazą przysłowia chińskiego:

WARTOŚCI

Za pieniądze możesz kupić:
łóżko... ale nie SEN,
wiedzę... ale nie ROZUM [M?DROŚ?],
jedzenie... ale nie ?AKNIENIE,
kwiaty... ale nie PI?KNO,
przyjemność... ale nie SZCZ?ŚCIE,
lekarstwo... ale nie ZDROWIE,
służących... ale nie PRZYJACIÓ?,
relikwie... ale nie ZBAWIENIE,
krzyż... ale nie ZBAWICIELA.


Za pieniądze kupić NIE możesz:
MI?OŚCI... choćbyś nawet kupił władzę,
PRZYJA?NI... choćbyś nawet kupił respekt,
BEZPIECZE?STWA... choćbyś nawet kupił obstawę,
SPRAWIEDLIWOŚCI... choćbyś nawet kupił sędziego,
NADZIEI... choćbyś nawet kupił obietnice,
NIEBA... choćbyś nawet kupił Kościół.
To czego nie możesz kupić za pieniądze, Pan Bóg chce dać ci za darmo.

Często demon niszczy w nas obraz Dobrego Boga i wlewa w serce podejrzliwość, brak ufności: ?czy Bóg przebacza? czy kocha, czy jest sprawiedliwy? Jesteś przecież takim grzesznikiem!?
Tylko w świetle miłości Boga można poznać swój grzech, zobaczyć prawdę o sobie. Trzeba prosić o łaskę poznania grzechów, o dojrzałość sumienia, o zdolność do pojednania i przyznania się do swoich grzechów przed bliźnimi oraz o decyzję odrzucenia precz swoich grzechów.
Powinny to być codzienne, natychmiastowe decyzje, bo każdy i w każdej chwili powinien się liczyć z możliwością własnej śmierci.
Trzeba też zastanowić się, komu mój grzech wyrządził krzywdę i prosić o wybaczenie oraz naprawić swój błąd. Trzeba ćwiczyć się w takich cnotach jak: otwartość, dobroć, życzliwość, gorliwość, sprawiedliwość, zrozumienie drugiego człowieka. Jak to osiągnąć? Trzeba słuchać Boga, wykorzystywać Jego dary, korzystać często z łaski sakramentów świętych, modlić się, budować relacje zażyłości z Osobą Jezusa Chrystusa.
Ktoś może powiedzieć: ?Słyszałem to już ?x? razy?, ale to szatan podpowiada często ?to już znasz, po co medytujesz znów ten fragment z Ewangelii??. A Bóg przecież zawsze mówi coś nowego. I mówił z pewnością w czasie tych rekolekcji przez usta Kapłana, poprzez świadectwa, które mówili bracia i siostry w czasie Eucharystii, Drogi Krzyżowej i modlitw wstawienniczych, poprzez pieśni, ciszę w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu i... dzięki Mu za to ! Parę lat temu podczas Czuwania w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego ? wielu z nas zaczęło pisać swój duchowy testament. Warto do niego powracać właśnie podczas rekolekcji i uzupełniać go kolejnymi przemyśleniami.

A teraz bieżące informacje:

W środę 3.03.2010 r. przedstawiciele Rady Diecezjalnej wraz z ks. Henrykiem zostali przyjęci przez Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. Rozmowa trwała godzinę w bardzo serdecznej i miłej atmosferze. Ksiądz Arcybiskup bardzo się cieszy z tego, że Odnowa w Duchu Świętym jest aktywna i widoczna w Archidiecezji, że podejmuje inicjatywy ewangelizacyjne, że modli się i włącza w duszpasterski nurt Kościoła. Zaprosiliśmy Księdza Arcybiskupa na Dni Modlitw za Szczecin i na Czuwanie w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Na zakończenie spotkania odmówiliśmy wspólnie modlitwę Anioł Pański i Ksiądz Arcybiskup udzielił nam (i Wam Wszystkim) apostolskiego błogosławieństwa.

Już teraz zapowiadam Dni Modlitw za Szczecin, za władze, za Polskę i o pokój ? 26, 27, 28 kwietnia 2010 r. Szczegóły podam później, a teraz tylko proszę, żeby rezerwować sobie wieczory na te spotkania i zaplanować odwołanie spotkań parafialnych w tym czasie. Proszę o modlitwę w intencji tych dni.

Zbliżają się kolejne tzw. ?TARGI SYDONII? (19 ? 21 marca 2010 r.). Tak jak w czasie targów jesiennych ? będziemy modlić się, aby Pan dał mądrość ? aby ludzie zrozumieli ogromne zło, które wypływa z różnych okultystycznych praktyk, magicznych przedmiotów, leków, horoskopów, wróżb itp. Od 10 do 18 marca modlimy się Nowenną za pośrednictwem świętego Józefa, który jest Postrachem duchów piekielnych (dowolna forma modlitwy). W czasie jej trwania zachęcam do podjęcia postu (w dowolnym zakresie), zwłaszcza w piątek 12 marca ? w czasie trwania Nowenny).

Załączam grafik ?dyżurów modlitewnych? dla poszczególnych grup. Proszę, aby w miarę możliwości modlić się wspólnie ? w domu, kościele, przed Najświętszym Sakramentem ? za organizatorów, producentów, dostawców, handlowców... i oczywiście klientów, bo gdyby nie było chętnych na te towary i usługi ? cały proceder by zaniknął. Chodzi tu przecież również o potężny biznes, żerujący na ludzkiej głupocie i naiwności.

Załączam też egzemplarz plakatu i 4 ulotki (wysłane zostaną także w wersji elektronicznej). Plakat należy powielić i (za zgodą księdza proboszcza) rozwiesić w gablotkach, na drzwiach kościoła itp., a także np. w zaprzyjaźnionym sklepie, szkole itp. Wzór ulotek również trzeba powielić, pociąć i rozprowadzać wśród znajomych, sąsiadów, współpracowników, oraz rozłożyć przy wyjściu z kościoła. Mam nadzieję, że wykażecie się w tym wspaniałą inicjatywą ? bo to w gruncie rzeczy jest sprawą Waszego sumienia!

Zapraszam serdecznie na kolejny Wieczór Jedności ? 22 marca 2010 r. (poniedziałek) na godz. 18.00 do kościoła p.w. Świętej Rodziny, ul. Królowej Korony Polskiej ? na Mszę Świętą i rozważanie dotyczące Sakramentu Kapłaństwa i Sakramentu Małżeństwa.
UWAGA!!! W czasie spotkania przewidujemy uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich ? zaproście więc żonę lub męża ? nawet, jeżeli nie przychodzą na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym.

Kolejne spotkania w Szkole Animatora ?na Wieniawskiego? ? 6 marca i 10 kwietnia.

Kochani Liderzy ! Zwracam Waszą uwagę na to, że wiele osób zapisało się na ?Szkołę?, ale nie przychodzi na spotkania (niektórzy nie byli ani razu !!!). Proszę pilnie o aktualizację list.

Już dziś informuję, że jesteśmy WEZWANI na Marsz dla ?ycia ? w niedzielę 18 kwietnia na godz. 15.00 na Jasne Błonia. Zabierzcie ze sobą banery, transparenty i symbole Waszych grup. Dla tych wspólnot, które ich jeszcze nie mają, jest to kolejna okazja do mobilizacji.

W czasie rekolekcji wielkopostnych składaliśmy swoje autografy na naszym sztandarze. Będzie można to jeszcze uczynić na Wieczorze Jedności.

Na zakończenie Marszu ? w Katedrze ? będzie można podjąć modlitewną Adopcję Dziecka Poczętego.

Osoby, które chcą się włączyć do gry i śpiewu podczas Marszu, proszę o pilny kontakt z Moniką Sawicką (tel. 691 629 908) do końca marca, ponieważ w kwietniu odbędą się dwie próby: 09.04 oraz 17.04.2010r. o godz. 19.00 w bazylice katedralnej św. Jakuba. Po Marszu dla ?ycia w czasie Eucharystii zostaną wykonane: Bogurodzica, Króluj nam Chryste, My chcemy Boga, Boże coś Polskę i Pieśń Konfederatów Barskich. Organizatorom zależy na tym, aby pieśni te wykonane były przez jak największą liczbę osób.

Potrzebni są też mężczyźni do służby porządkowej i do napełniania balonów ? zgłoszenia do końca marca proszę kierować do Lucyny Kaczyńskiej (tel. 501 148 223).

Ogólnopolskie Czuwanie w Częstochowie odbędzie się dopiero 14 ? 15 maja 2010 r., ale już teraz jesteśmy proszeni o modlitwę w intencji osób posługujących śpiewem ? Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej, a także w intencji młodych biorących udział w Czuwaniu.

Na piątkowe spotkanie nasza diecezja otrzymała 70 zaproszeń. Myśl przewodnia zaczerpnięta jest z listu do Efezjan:?Bądźcie mocni w Panu siłą jego potęgi? Ef6,10.

Liderzy i animatorzy spotkają się w Hali Widowiskowo - Sportowej ?Polonia?, ul. Dekabrystów 43.. Jeżeli uda nam się wysłać zbiorową listę wszystkich chętnych do końca marca, wtedy koszt uczestnictwa wyniesie tylko 25 zł od osoby. Można skorzystać z posiłków w Hali ?Polonia?: obiad ? 10 zł., kolacja ?6 zł .

Proszę o dostarczenie pełnych list i wpłat do 22 marca 2010 r.(Wieczór Jedności) do Lucyny Kaczyńskiej (ul. Zabużańska 53 A, 71 ? 051 Szczecin, tel. 501 148 223). Liderzy mający dostęp do poczty elektronicznej proszeni są również o przesłanie list w wersji elektronicznej na adres upin12@gmail.com Noclegi i transport (zarówno na piątek, jak i na sobotę) każda grupa organizuje we własnym zakresie.

Sekretariat udziela informacji i wyjaśnień wszystkim zainteresowanym (z przerwą na Triduum Paschalne oraz od 9.04 do 18.04). Sekretariat Czuwania: Pl. Papieża Jan Pawła II, 1 18-400 ?omża, Kom. 0512 361 367;
e-mail: kzk-sekretariat@odnowa.org, www.odnowa.org


Osoby, które są zainteresowane płytą CD z tekstami katechez z rekolekcji wielkopostnych mogą kontaktować się z Jackiem Cielochem ze Świnoujścia, tel. 791 405 322.

Ponawiam prośbę o wytypowanie osoby odpowiedzialnej za sprawy młodych. Dane tych osób proszę kierować do Eli, tel. 507 588 446 lub 91 4861504, e-mail: ela22macki@wp.pl.

Dziękuję Wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę kapsli i tekturek od herbaty Lipton ? i proszę, aby kontynuować zbieranie ? II etap zakończy się na Wieczorze Jedności w czerwcu.

Przypominam o składce za I półrocze (0,50 gr. miesięcznie od osoby) i jednocześnie dziękuję tym grupom, które już ją przekazały.

Życzę Wam Wszystkim owocnego przeżywania okresu Wielkiego Postu oraz Wielkiej Wielkanocnej Radości z obietnicy Zbawienia, pokoju serca i stałego doświadczania Bożego Miłosierdzia!

Z Panem Bogiem!