Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List kwiecień 2010r.

Agnieszka Szewczyk Szczecin, 12.04.2010 r.
Lider Diecezjalny
Odnowa w Duchu Świętym

Kochani!

Trwamy w radości Zmartwychwstania, a przed nami ? 26, 27 i 28 kwietnia ? trzy dni modlitwy w intencjach naszego miasta, jego problemów, mieszkańców, osób sprawujących władzę, w intencjach Polski... Poniżej przedstawiam ramowy program tych spotkań:

Kościół p.w. Świętej Rodziny ? ul. Królowej Korony Polskiej 28
Ogólny przebieg spotkania:
18.00 ? Eucharystia
19.30 ? Modlitwa, zawiązanie wspólnoty
20.00 ? Katecheza Terry Bork i modlitwa
21.00 ? Apel Jasnogórski


Tematyka spotkań:

  1. 26.04.2010 r. (poniedziałek) ? ?Moc burzenia warowni? ? Powszechne powołanie do modlitwy wstawienniczej.
  2. 27.04.2010 r. (wtorek) ? Modlitwa za rodziny ? Ochrona duchowa rodzin osób zaangażowanych w ewangelizację.
  3. 28.04.2010 r. (środa) ? ?Modlitwę należy zanosić najpierw za sprawujących władzę? ? Modlitwa za miasto, Ojczyznę, pokój na świecie.

Naszym gościem będzie Terry Bork ? która należy do Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Stanach Zjednoczonych i podróżuje po całym świecie, by promować i nauczać modlitwy oraz ewangelizacji na wszystkich stopniach. Terry jest osobistą sekretarką o. Toma Forresta CSsR, Dyrektora Międzynarodowego ruchu Ewangelizacja 2000 w Waszyngtonie. Od 18 lat jest członkiem 8 ? osobowej grupy organizującej każdego roku, w I ? szy czwartek maja, Narodowy Dzień Modlitwy w USA (tego dnia Amerykanie klękają i modlą się za kraj, miasta, rodziny, władze), pomysłodawczynią ?modlitewnych spacerów?. Za kadencji Georga W. Busha pracowała w Białym Domu jako wolontariuszka ? jej zadaniem była modlitwa za poszczególne stany; od swojego nawrócenia w 1974 roku modli się za Polskę i kraje Europy Wschodniej, 7 ? krotnie odwiedziła Polskę (m.in. ?ódź, Warszawę, Toruń, Siedlce);

W poprzednim liście sygnalizowałam już to wydarzenie ? i mam nadzieję, że Wszyscy przybędziecie i będziecie się aktywnie włączać w modlitwę. Odwołuję w tych dniach spotkania parafialne i domowe !
Zaproszone są władze Szczecina i Województwa, wiele osób pełniących ważne funkcje i służby, ruchy, wspólnoty i stowarzyszenia z naszej Diecezji oraz wszyscy mieszkańcy.Tym dniom patronuje Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, który przejął naszą, tj. ?odnowową? inicjatywę i nadał jej rangę wydarzenia diecezjalnego. Bardzo proszę o modlitwę w intencji Terry Bork oraz, aby nic nie zakłóciło przygotowań i tych dni ! UWAGA! W czasie Eucharystii będzie zbierana kolekta na pokrycie wydatków związanych z przyjazdem i pobytem naszego Gościa.

Kwiecień obfituje w doniosłe wydarzenia. Przypominam, że Wszyscy jesteśmy zobowiązani! do udziału w Marszu dla ?ycia ? w niedzielę 18.04.2010 r. Spotykamy się o 14.45 pod kościołem p.w. Świętej Rodziny ? skąd udamy się (pod naszym transparentem i z naszą flagą, którą podpisywaliśmy) na Jasne Błonia ? i potem dalej ? do Katedry, gdzie będzie można podjąć duchową adopcję dziecka poczętego. Nie może tam zabraknąć nikogo z Was !!! Zabierzcie, proszę, swoje grupowe znaki i transparenty. Z powodu aktualnej sytuacji w Polsce ? marsz przejdzie w milczeniu.

Trwają już przygotowania do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Zaproszę na te spotkania w następnym liście, podając konkretne terminy i program. Ale już teraz informuję, że przed niedzielnym spotkaniem ewangelizacyjnym na Jasnych Błoniach przeprowadzone będą próby zespołu muzycznego, do którego jesteśmy zaproszeni (śpiew i gra na różnych instrumentach). Próby odbędą się w parafii p.w. Bożego Ciała w Szczecinie przy ul. Emilii Plater 25 ? we środy ? 5, 12 i 19 maja o godz. 18.00.
Z naszej strony zgłoszenia koordynuje Monika Sawicka ? tel. 691 629 908 ? która oczekuje na Wasze zgłoszenia do 4 maja.
Natomiast do mnie proszę zgłaszać osoby do głoszenia świadectw ewangelizacyjnych ? zawierających tzw. kerygmę ? tj. prawdę o działaniu Boga w życiu i konkretnych sytuacjach, o nawróceniu itp. Proszę pamiętać, że te świadectwa będą głoszone nie tylko do osób z Odnowy, co więcej ? zwłaszcza do osób (np. przechodniów) niekoniecznie mających bieżący kontakt z Kościołem.
Świadectwa będą też głoszone podczas spotkań modlitewnych ? w czasie nocnego Czuwania w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego oraz w Katedrze - wieczorem w poniedziałek ? w Uroczystość NMP Matki Kościoła.
Teksty świadectw wraz z krótką charakterystyką osoby , która ma je głosić (z jakiej jest grupy, jak długo trwa w Odnowie itp.) proszę, aby liderzy przesłali do mnie (ul. Grenadierów 14, 71-224 Szczecin) lub e-mail: aszew@poczta.wneiz.pl ? do środy 28.04.2010 r.
Po rozeznaniu ? przekażę liderom informację o tym ? kto i kiedy będzie głosić (nie odczytywać !) swoje świadectwo.


Do listu załączam kilka bieżących spraw:
Zostałam zaproszona do debaty społecznej nt. stanu religijności w naszej diecezji. Wnioski są bardzo smutne: jesteśmy na szarym końcu wśród innych diecezji np. pod względem ilości osób praktykujących (udział w niedzielnej Mszy Świętej ? ok. 10% parafian; przyjmowanie Komunii świętej ? jeszcze mniej), zaangażowanie młodzieży, udziału w różnych grupach parafialnych itp. Módlcie się Kochani, abyśmy nie musieli się wstydzić! Jest to potężne wyzwanie ewangelizacyjne dla każdego z nas!

Wiele osób z Odnowy brało udział w spotkaniach z Księdzem Piotrem Natankiem. Załączam w tej sprawie Komunikat Kurii Archidiecezji Krakowskiej.

Przekazuję Wam też informację o działalności Bractwa Więziennego, które ?wyrosło? z Odnowy w Duchu Świętym. Odpowiedzialnym za tę służbę jest Marian Nowicki ? z grupy Odnowy przy parafii p.w. Świętej Rodziny.

Informuję, że zebraliśmy już 40 kg plastikowych nakrętek ? zbiórka nadal trwa!

Proszę o przekazanie Waszym Kapłanom informacji o Rekolekcjach Kapłańskich. Zachęcajcie Ich ? aby wzięli w nich udział!

W dniach 5-8 sierpnia 2010 r. planowana jest w ?omży sesja nt. modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie. Zgodnie z przyjętą przez Organizatorów procedurą ? proszę o przesłanie do mnie wypełnionych formularzy zgłoszenia do środy 28.04.2010r.

Bardzo serdecznie pozdrawiam Was Wszystkich.
Niech Pan Bóg błogosławi
w każdym Waszym dziele!
Agnieszka. Załącznik1: Świdectwo posługiwania w więzieniu z Diecezji Szczecińsko ? Kamieńskiej na spotkaniu Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w dniu 27-02-2010 w Magdalence poświęconemu między innymi uczynkom miłosierdzia. Byłem w Odnowie w Duchu Świętym już dwa lata, gdy jej lider w 1991 r. ogłosił, że potrzeba dziesięć osób do posługiwania w Areszcie Śledczym w Szczecinie.Dwie grupy po 5 osób miały na zmianę pomagać kapelanowi więziennemu w oprawie mszy świętych i w miarę możliwości ewangelizować. Modlono się nad każdym z nas. Pamiętam, że otrzymałem słowo "Szymonie ? Ty jesteś Piotr". Zadrżałem, że może będę szefem grupy, ale został nim ktoś inny. Rychło okazało się, że byłem jednak najaktywniejszy i jako jedyny brałem udział w spotkaniach osób ewangelizujących w zakładach karnych, które organizowali w Warszawie, w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej: kapelan więziennictwa RP ks. Jan Sikorski i Nina Szweycer. Ze spotkań tych w 1993 r. zrodziło się Stowarzyszenie Ewngelicznej Pomocy Więżniom "Bractwo Więzienne". Kontakty z członkami Bractwa były bardzo pomocne i ośmieliły np. załatwić przepustki dla kilku więźniów na Kongres Odnowy w Częstochowie z Emiliano Tardifem. Pamiętam słowa starego recydywisty Franka Kühla: "nie płakałem gdy umarła mi matka i ojciec, a rozpłakałem się na widok wstającej z wózka inwalidzkiego Zosi" (z naszej Odnowy, z którą wcześniej rozmawiał w pociągu). Motywacją mojego zaangażowania była wdzięczność Bogu za łaskę nawrócenia i uzdrowienia z nowotworu złośliwego. To Pan przyszedł do mnie w znalezionej po deszczu, na mokrej trawie, a suchej Ewangelii wg św. Jana ? gdy moje zaślepienie i grzechy zasługiwały na kary większe niż wiezienie. Wielu więźniów przeżywa bezsilność i zastanawia się nad swoim życiem jak można je zmienić. Wielu boi się wolności, bo odwykło od normalności. Dla nich najmiejszy promień nadziei jest rzuceniem koła ratunkowego. Zwykle wystarczy rzucanie Słowa Bożego i doprowadzenie do księdza, mszy świętej, czy sakramentów chrztu i bierzmowania, aby więzień wszedł na własną drogę poszukiwania, pragnienia i otwarcia na Ducha Świętego. Dobrze, gdy z więźniem tworzy się wspólnotę miłości i wiary. W tym względzie duże doświadczenie ma znany mi od początku istnienia Bractwa Leszek Podolecki ze Świnoujścia wydający czasopismo "Dobry ?otr" od 1994 r. On wraz z więźniem Kazikiem Pawłowskim, króremu pomógł wydobyć się z alkoholizmu i złodziejstwa, i którego już trzecią książkę ? album można obejrzeć, tworzą wsólnoty modlitewne "Arka" w zakładach karnych i poza zakładem karnym dla byłych więźniów i rodzin osadzonych. Dla nich organizowanych jest wiele rekolekcji w Myśliborzu u Sióstr Jezusa Miłosiernego oraz pielgrzymek ? ostatnio w każdą pierwszą sobotę miesiąca do Okonka (diecezja koszalińska), gdzie znajduje się jedyny w Polsce kościół p.w. Matki Bożej od Wykupu Niewolników, na msze święte w intencji więźniów i osób zniewolonych. Tam właśnie 6.02.10 więźniowie wręczyli parafii obraz ? kopię wizerunku Matki Bożejod Wykupu Niwolników z kościoła św. Jana w Krakowie (widocznej na ostatniej stronie pisma "Dobry ?otr". Ostatnio np. w tramwaju, jadąc tylko dwa przystanki, spotkałem trójkę młodych mężczyzn lekko i radośnie "podchmielonych". Jeden z nich zapytał mnie: "... a pan jaką lubi piosenkę?". ?eby sprowadzić go na bożą ścieżkę powiedziałem, że lubię pieśni kościelne. On wtedy wyciągnął z kieszeni różaniec i powiedział, że też jest wierzący i dodał: "a o "Arce" pan słyszał?". Domyśliłem się, że to były więzień i odpowiedziałem " Tak, znam Podoleckiego.". Wtedy usłyszałem "chłopaki, on zna Leszka." i radość ich była taka, że gdybyśmy byli na ulicy zostałbym wyhuśtany. Od czterech lat z inicjatywy diecezjalnego kapelana nasza nowa grupa "odnowowa" powołana w 1999 r. połączyła się z Leszkiem Podoleckim i jego współpracownikami zawiązując Jednostkę Terenową "Bractwa Więziennego" w Szczecinie. Ponieważ wyrośliśmy z Odnowy i większość członków jest w Odnowie w Duchu Świętym można powiedzieć, że jesteśmy owocem Odnowy, która stanowiła i stanowi nadal nasze zaplecze kadrowo formacyjne. Członkowie Odnowy pomagają Bractwu przez 1% podatku, pieczenie ciast dla więźniów na Boże Narodzenie, zbieranie nakrętek plastikowych na różańce wykonywane przez Fundację "Tuliano" w Sulejówku, przekazywanie książek i prasy katolickiej. Z kolei Odnowa wie, co dzieje się w Bractwie, że np 26 marca ? dzień św. Dobrego ?otra jest dniem modlitw za więźniów oraz ludzi zniewolonych, ustanowionym przez Episkopat na wniosek Bractwa. Chętni mogą uzyskać pismo "Dobry ?otr", mieć informacje o ciekawych rekolekcjach i pielgrzymkach Bractwa. Bardzo dużo więźniów z całej Polski pisze do nas i kontakty te są podtrzymywane. Świadectwa nawróceń więźniów staramy się szeroko rozpowszechniać, zwłaszcza wśród osób ich odwiedzających. Przy okienku przepustek na widzenia jest nasza skrzynka ze świadectwami, informacjami i materiałami ewangelizacyjnymi. Mamy stronę internetową www.bractwo.bractwowięzienne.pl, na której można m.in. obejrzeć wywiad z niektórymi członkami Bractwa (jednocześnie Odnowy) nakręcony przez Telewizję Szczecin ? program katolicki "Arka". Jest on świadectwem tego, co posługiwanie więźniom daje posługującym. Marian Nowicki (prezes JT Bractwa Więziennego w Szczecinie) Załącznik 2: REKOLEKCJE KAP?A?SKIE ODNOWY Warszawa 2010 Tegoroczne rekolekcje dla księży związanych z Odnową w Duchu Świętym i zainteresowanych tym ruchem odbędą się w dniach: 17 ? 20 maja /poniedziałek (godz. 12.00) ? czwartek (do godz. 13.00)/ w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na Bielanach w Warszawie, ul. Dewajtis 3. Temat rekolekcji: ?Kapłańska droga do świętości?. W programie przewidziany czas na posługę modlitwą wstawienniczą. Rekolekcje prowadzą Ks. Andrzej Grefkowicz i Ks. dr Wojciech Nowacki. Koszty: z nocleg z wyżywieniem: 300 zł (pokój 1 - osobowy), 250 (pokój 2 ? osobowy). Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Sekretariat Krajowego Zespołu Koordynatorów (Rekolekcje Kapłańskie), Pl. Papieża Jana Pawła II, 1 18-400 ?omża Tel. kom. 0512 361 367, e-mail: zapisy@odnowa.org Ks. Andrzej Grefkowicz ? kapłan arch. warszawskie, diecezjalny egzorcysta, wieloletni przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów oraz diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym. Ks. dr Wojciech Nowacki ? kapłan diec. łomżyńskiej, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w ?omży, wykładowca teologii dogmatycznej, Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym. Ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń jest 5 maja 2010, chyba że wcześniej skończą się wolne miejsca. Zgłaszającym się prześlemy potwierdzenie przyjęcia i dokładniejsze informacje, w tym dotyczące dojazdu, dlatego prosimy podawać swój adres. Załączenie do zgłoszenia zaadresowanej do siebie koperty ze znaczkiem (albo korzystanie z poczty elektronicznej) bardzo ułatwi nam pracę. Serdecznie zapraszam wszystkich Braci Kapłanów do wspólnego słuchania Słowa Bożego i do wspólnej modlitwy. Ks. Wojciech Nowacki Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym Dom Rekolekcyjno-Formacyjny na Bielanach 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 3 tel. 022 561 01 05 http://www.drf.mkw.pl/ Znajduje się na terenie rezerwatu przyrody - Lasku Bielańskiego, nad brzegiem Wisły, w bliskim sąsiedztwie zabytkowego kościoła oraz kompleksu szkół - Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gimnazjum i liceum archidiecezjalnego. Posiada 130 miejsc noclegowych w pokojach jedno-, dwu-, trzy-, cztero- i wieloosobowych, stołówkę (refektarz) - na 130 osób, halę sportową, salę telewizyjną, salę teatralno-konferencyjną na 300 osób, kaplicę i oratorium oraz kompleks boisk sportowych. Na terenie domu znajduje się strzeżony parking samochodowy na około 40 miejsc. Dyrektor: Ks. Bogusław Jankowski tel. 022 561 01 10, 0 501 100 613