Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

List czerwiec 2010r

Agnieszka Szewczyk Szczecin, 7.06.2010 r.
Lider Diecezjalny
Odnowy w Duchu Świętym


Kochani!

Dziękuję serdecznie Wszystkim za udział w Czuwaniu w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w niedzielnym Spotkaniu Ewangelizacyjnym na Jasnych Błoniach i w poniedziałkowym Czuwaniu Modlitewnym w Bazylice Archikatedralnej. Szczególnie dziękuję osobom zaangażowanym w przygotowanie tych Spotkań ? niech Wasz trud Bóg stokrotnie wynagrodzi!

Przypominam, że wymodlone dla nas Wszystkich Słowo z Pisma Świętego z ?Nocy Zesłania? to: 1 Tm 2, 8 ? 10. Proszę, aby to Słowo, a także Słowa, które otwierali Liderzy dla swoich grup, były przemodlone i głęboko rozważone ? aby żadne z tych Słów ?nie upadło na ziemię?!

Mam nadzieję, że znak podzielenia się chlebem z ?darów ofiarnych? w Waszych grupach zaowocuje dzieleniem się wiarą ? i wspaniałymi świadectwami! Zachęcał Nas do tego Ksiądz Arcybiskup mówiąc: ?nie lękajcie się ? róbcie swoje, zachęcajcie innych do modlitwy?.

Byłabym wdzięczna za przekazanie mi wszelkich uwag i refleksji z tych naszych spotkań oraz z Czuwania w Częstochowie (na te uwagi czeka Ogólnopolski Sekretariat Odnowy).

A przed nami ostatni już Dzień Jedności ? tym razem poświęcony Sakramentowi Eucharystii. Spotykamy się w poniedziałek 21 czerwca 2010 r. o godz. 18.00 ? na Mszy Świętej i Spotkaniu Modlitewnym w kościele p.w. Świętego Józefa na Pomorzanach. Nie zaprzepaśćmy okazji do modlitwy za kapłanów w ostatnim okresie Roku Kapłańskiego.

Ostatnie w tym roku formacyjnym spotkanie w Szkole Animatora ? ?na Wieniawskiego? ? w sobotę 12 czerwca ? jak zwykle rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 9.00.

Już dziś dziękuję Wszystkim wytrwałym i sumiennym uczestnikom tych spotkań, a tych z Was, którzy mimo deklaracji nie pojawili się lub chodzili ?w kratkę? ? zachęcam do refleksji i rachunku sumienia ? czy rzeczywiście powody nieobecności były ważne?... ? ważniejsze niż spotkanie z Panem oraz z braćmi i siostrami?
Dziękuję też grupie z parafii p.w. Świętego Krzyża za służbę gospodarczą i organizacyjną w czasie tych spotkań - za troskę i miłość jaką odczuwaliśmy w ?szkolne soboty?. Bóg Wam zapłać!

Liderów grup zapraszam na spotkanie w Klubie ?na Wieniawskiego? w ramach II klasy ?Szkoły? ? a więc również 12 czerwca na godz. 9.00 (Msza św., katecheza nt.: Jak pomóc człowiekowi odnaleźć swoją wartość w grupie modlitewnej? oraz podsumowanie roku formacyjnego ? proszę o przygotowanie aktualności z grup na kartkach: jak minął rok).

Zbliżają się wakacje i jednocześnie nasze rekolekcje wakacyjne, które odbędą się w dniach 19 ? 24 lipca 2010 r. w Dobrej Szczecińskiej ? w klasztorze oo. Franciszkanów.

Temat rekolekcji: ?Bądź darem dla innych ? ?Oto ja, poślij mnie? (Iz 6, 8b). Planujemy katechezy nt. darów Ducha Świętego, natomiast homilie ks. Henryka Marczaka będą dotykały tematu: ?Misja Maryi w Kościele?.
Rekolekcje są świętym czasem ?odpoczynku z Panem Bogiem?, czasem modlitwy i nawrócenia, aby później mieć siłę na ?prozę życia? i moc Ducha do pełnienia wszelkich służebnych funkcji. W tym roku szczególnie każdy uczestnik rekolekcji będzie proszony o rozeznanie swojego miejsca w Odnowie ? swojej misji i formy ofiary, którą może zadeklarować (osoby, które z różnych powodów nie będą uczestniczyły w rekolekcjach zachęcam do rozeznawania w czasie wakacji w indywidualnej modlitwie).
Aby w tym pomóc, przewidziany będzie specjalny czas na Eucharystię, sakrament pojednania i modlitwę wstawienniczą, na adorację Najświętszego Sakramentu, spotkania w grupach, katechezy, a także na wspólne posiłki i na relaks.

W rekolekcjach można uczestniczyć w dwojaki sposób:
1. Dojeżdżając codziennie do Dobrej
- Odjazdy z przystanku Wernyhory/?ołnierska/Mickiewicza:
Dni powszednie: 7.00, 7.55, 8.25; sobota: 6.45, 7.55, 8.40.
- Odjazdy z Dobrej:
Dni powszednie: 17.27, 18.17; sobota: 14.07, 15.07, 16.17.
2. Nocując w klasztorze (ok. 20 miejsc noclegowych); gdy będzie więcej chętnych do nocowania ? spróbujemy zorganizować kwatery prywatne.

Opłata rekolekcyjna:
a) dla osób dojeżdżających ? 130 zł (w tym II-gie śniadanie i obiad);
b) dla nocujących w klasztorze ? 310 zł (w tym całodzienne wyżywienie i nocleg).


Proszę Liderów o zainteresowanie się możliwościami finansowymi osób chętnych na rekolekcje. Problem funduszy nie może być przeszkodą w uczestnictwie w rekolekcjach! Spróbujcie sami rozwiązać te problemy (np. składka w grupie) lub zgłaszajcie je do mnie.

Rozpoczęcie rekolekcji w poniedziałek 19 lipca o godz 9.00. Pierwszego dnia recepcja będzie czynna od 8.00. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą Pisma Świętego, zeszytu, długopisu, śpiewnika ? i dobrego nastroju!
Proszę Liderów o przekazanie mi dokładnie wypełnionych list osób chętnych na te rekolekcje, wyłącznie na załączonej karcie, a także kwot zaliczki ? 50 zł od osoby w terminie do 25 czerwca na mój adres domowy, np. pocztą, lub na portierni Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul Mickiewicza 64 (tu macie lepszy dojazd niż do mnie na Bezrzecze). Proszę też Was Wszystkich o gorącą modlitwę w intencji organizowanych rekolekcji.

Pozostałe informacje:

 • Na spotkaniach modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym w niektórych parafiach krążą tzw. listy poparcia inicjatywy uroczystej intronizacji Chrystusa Króla. W tym celu zbierane są podpisy (imię, nazwisko, PESEL itd.). W związku z pytaniami liderów w tej sprawie ? Ksiądz Henryk Marczak informuje, że problem ten nie był przedmiotem rozeznawania, dlatego Odnowa w Duchu Świętym nie identyfikuje się z tą inicjatywą i nie bierze za nią odpowiedzialności. Wszelkie decyzje i deklaracje są więc wyłącznie sprawą indywidualnych osób.
  Ksiądz Henryk zaleca, aby przyjąć postawę oczekiwania, gdyż zamierzamy zwrócić się z tym problemem do Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Święty (jest to bowiem sprawa ogólnopolska, a nie tylko diecezjalna).
 • Ksiądz Henryk przekazuje również, że informacje zawarte w e?mailu z dn. 22 maja 2010 r. pt. ?Bardzo ważne przesłanie dla świata z Medjugorje!? nie są prawdziwe i nie znalazły potwierdzenia w wiarygodnych źródłach. W związku z tym proszę Liderów, aby przyjmować i rozpowszechniać w grupach wyłącznie informacje (e?maile, listy) przekazywane przeze mnie lub przez Elę Mackiewicz z Rady Diecezjalnej.
 • W trzecią rocznicę śmierci ś.p. Ani Szewczyk zostanie odprawiona Msza Święta: 17 sierpnia 2010 r. o godz. 18.00 w kościele p.w. Świętego Krzyża ? ul. Wieniawskiego 4.
 • Niestety na zaproszenie grupy ze Świnoujścia ? odpowiedziało bardzo niewiele osób. Czy każdy z Was ma w związku z tym czyste sumienie?
 • Do 21 czerwca zbieramy jeszcze plastikowe nakrętki na wózek inwalidzki dla niepełnosprawnego chłopca ze Stargardu. Brakuje mu już niewiele ? ok. 600 kg, a zebrano już ponad 7 ton!
  Proszę o przyniesienie nakrętek na nasz Dzień Jedności na Pomorzanach, a Ewę Rojek ze Stargardu o zorganizowanie transportu na ten dzień. Mam nadzieję, że staniecie tu ?na wysokości zadania? ? i naszych nakrętek starczy chociaż na 1 koło tego wózka!
  Dalej zbieramy też karteczki z herbaty Lipton ? w tym samym celu!
 • Załączam tekst Eli Mackiewicz dotyczący osób młodych w grupach, do przemyślenia i do realizacji!
 • W czerwcu mija termin składek za I półrocze. Dziękuję grupom, które już przekazały swoje fundusze ? przypominam jednocześnie pozostałym.
Już dziś Wszystkim Wam
życzę miłych, pogodnych i owocnych wakacji!
Szczęść Boże
- Agnieszka.


Załącznik: LUDZIE MŁODZI WE WSPÓLNOCIE

Diagnoza stanu młodego pokolenia
1) Mało miłości od rodziców i bliskich, jest krzywda, cierpienie, patologia ? już od poczęcia

2) Mało wychowania ? niedojrzali rodzice (dzieci mają dzieci), bezstresowe wychowanie, tolerancja zła ? młodzi potrzebują reguł, zasad, granic. Ks. Guy Gilbert pracujący w Paryżu z trudną młodzieżą mówi: ? W wieku 13 ? 14 lat jeszcze się słucha tego, co mówią inni i jest się zdolnym coś z tego przyjąć. Możesz powiedzieć takiemu dzieciakowi: Nie stary, musisz uszanować moją wolność. To go rozwścieczy, ale bardzo szybko nauczy się granic, rozróżniania tego, co należy do niego, a co do ciebie.?
Nie można zatem być ślepym, ale należy reagować na każdy, nawet najdrobniejszy, przejaw złego zachowania wśród najmłodszych ? dopóki jeszcze chcą słuchać.

3) Dużo kryzysu ? nigdy jeszcze nie było wśród dzieci i młodzieży tylu alkoholików, narkomanów, chorych psychicznie i przestępców, niezdolnych do małżeństwa, kapłaństwa i życia zakonnego.

4) Dużo mediów (TV, prasa, Internet), które wypaczają świadomość człowieka, wskazują fikcyjne drogi do szczęścia i wytwarzają sztuczne potrzeby w miejsce tych prawdziwych. Niebezpieczne są m.in.:
? przemoc i agresja ? sceny napadów, tortur, zabijanie ludzi (np. filmy na www.youtube.com, ?nowoczesne? bajki)
? pornografia
? gry komputerowe ? groźniejsze od TV, bo zmuszają do uczestnictwa, uczą braku konsekwencji czynów w ?realu?

Ks. Guy Gilbert tak charakteryzuje młodość:
?Kiedy jest się młodym, kiedy nic nie znaczy wiara ani prawo, za to ma się w sobie niepohamowany pęd, żadna siła cię nie zatrzyma. Taki już jest ten marsz naprzód. Młody człowiek sądzi, że nic nie jest zabronione. Mogę robić wszystko, co chcę, gdzie chcę i kiedy chcę.?
Minister spraw wewnętrznych Francji trudną młodzież określił jako: ?dzikusy żyjące w wirtualnej rzeczywistości?
Poniższa anegdota pokazuje, że szkodliwe treści są niekiedy celowo kierowane do młodych ludzi:
?Oto redaktor naczelny popularnego czasopisma dla młodzieży zaniepokojony oznajmia współpracownikom, że ostatnio wyraźnie spadła sprzedaż ich tygodnika. Zaraz dodaje rozwiązanie: musimy jeszcze bardziej zaniżyć poziom naszego pisma? ? coraz częściej anegdota zamienia się w rzeczywistość.

RAPORT UNESCO nt. przemocy w TV i jej wpływu na dzieci
Pewien uniwersytet przeprowadził badania na 5 tysiącach dzieci z 23 państw bogatych i biednych. Widać, że wśród kilkulatków przemoc zajmuje ważne miejsce: 48 % badanych dzieci świetnie zna Terminatora Schwarzenegera i podobnych jemu. Młodzież identyfikuje się z przemocą.
Z kolei z badań na Katolickim Uniwersytecie przeprowadzonych na dzieciach w wieku 4 ? 8 lat wynika, że in młodsze dzieci były adresatami jakiejś gry komputerowej, tym więcej było w niej scen przemocy i agresji.
Psychologowie mówią, że pierwsze spotkanie z komputerem powinno nastąpić po ukończeniu przez dziecko 10 roku życia. Dopiero wtedy młody człowiek jest w stanie korzystać z tego rodzaju narzędzi pracy we właściwy sposób, np. do nauki (młodsi koledzy w 99% skupiają się tylko na grach komputerowych).

Dziecko wzrasta otoczone z każdej strony przemocą i ?brzydotą? świata, aż przychodzi okres dojrzewania i tzw. czas ?burzy i naporu?.
Konflikt pokoleń
Konflikt pokoleń jest źródłem takich dramatów jak: trzaskanie drzwiami, zamykanie się w pokoju, kłótnie, bunt dotyczący wszystkiego (ubioru, zachowania, podejścia do życia).
Wszystkie te znane sytuacje można zamknąć w zdaniu:
?dzieci nie chcą mówić, rodzice nie chcą słuchać?.
Ten trudny okres wynika z faktu, że na przestrzeni stosunkowo krótkiego czasu, w młodym człowieku zachodzą radykalne zmiany fizyczne, psychiczne i emocjonalne ? dziecko staje się dorosłym człowiekiem.

Postrzeganie ?konfliktu pokoleń? przez osoby w różnym wieku:
58-letni przedsiębiorca: ?Konflikt pokoleń ? tak określają wszyscy sytuacje ekstremalne. Występują one często, ale zazwyczaj to konflikt doświadczenia z dość dużo wymagającą młodością. Z mojej strony to ciągły stres i obawa o beztroskość ludzi młodych, którzy czasem są już przekonani o swej doskonałości i nie biorą pod uwagę, że ja już to kiedyś przerabiałem.?

43-letni inżynier: ?Osobiście nie akceptuję stylu zachowania się i postaw młodzieży. Śmieszy mnie bezkrytyczne, ?baranie? ? przepraszam za określenie ? moim zdaniem naśladownictwo postaw oglądanych w filmach czy teledyskach. Każdy chce być oryginalny, wyróżniać się, ale tak naprawdę wszyscy tworzą taką samą, jednorodną, szarą masę jak starsze pokolenie, od którego przecież chcą się odciąć...?

24-letnia studentka: ?U mnie w domu, jeśli były konflikty, to raczej chyba głównie o muzykę. Moi rodzice nie preferowali tego, co ja lubiłam słuchać. Wieszałam plakaty na drzwiach, a oni je zrywali. Zawsze też kłóciliśmy się o mój ubiór, np. o rękawiczki ? ja nienawidziłam ich nosić, a mama na to naciskała. Teraz nie mam konfliktów ? od kiedy mieszkam sama, bardzo się wyciszyłam.?

18-letnia uczennica: ?Myślę, że konflikt pokoleń to rzeczywistość, która dotyczy wszystkich osób w moim wieku. W sumie, to we wszystkim moi rodzice mają inne poglądy, a ja w sumie inne. Oni za bardzo nie rozumieją rzeczywistości, w której się dzisiejsza młodzież obraca, zwłaszcza, jeśli chodzi o muzykę i o spędzanie wolnego czasu, typu chodzenie na balety. Młodzież, która z takich rzeczy nie korzysta i siedzi tylko w domu, i nie ma z tym styczności, to chyba takiego konfliktu z rodzicami nie ma. Ten konflikt nie jest oczywiście tylko z rodzicami, ale także z osobami starszymi i nauczycielami, choć z niektórymi poglądami moich profesorów się zgadzam.?

14-letnia uczennica: ?Z moją mamusią kochaną zawsze się kłócimy jak mam się ubierać, no i o porządek w pokoju. Mama mówi, żebym nie zakładała biodrówek i krótkich bluzek, bo to nieprzyzwoicie i mogę się łatwo rozchorować, i powinnam nosić czapkę w zimie. Okropność! O takie bzdury potrafimy się czasem tak pokłócić, że i mamie i mnie jest potem smutno.?

Pomimo wszystkich różnic pokoleniowych ? młodzi ludzie potrzebują starych. Kształtują swoje człowieczeństwo tylko wtedy, kiedy żyją we wspólnocie z nimi i kiedy przeciwko nim nie buntują się bezmyślnie i uporczywie.

Młodzi we wspólnocie
Wiele grup boryka się z brakiem osób młodych, i dotyczy większości diecezji w Polsce. Sytuacja jest na tyle niepokojąca, że w 2009 roku zorganizowano specjalne spotkanie w Magdalence. Podjęto na nim próbę odpowiedzi na pytanie: dlaczego we wspólnotach nie ma młodych? oraz szukano sposobów, by to zmienić.

Przyczyny braku młodych:
- brak czasu (studia + praca + dodatkowe zajęcia)
- luka formacyjna dla osób po bierzmowaniu
- brak informacji i propozycji dla młodych, gaszenie inicjatyw przez duszpasterza
- obojętność, brak otwartości grupy - towarzystwo wzajemnej adoracji

Przyglądając się powyższym przyczynom można dojść do konkluzji, że mamy sobie wiele do zarzucenia, że to my odpowiadamy za ?starzejące się? grupy. Warto sprawdzić tę hipotezę na gruncie konkretnej wspólnoty. I to już dziś! Może się okazać, że lider z grupą pastoralną nic nie robią, by stworzyć atmosferę życzliwości i otwartości dla młodego pokolenia. Jeżeli tak jest, to młodzi nie przyjdą. Nawet jeżeli jakaś młoda dusza trafi przez przypadek na spotkanie modlitewne, albo przejdzie Seminarium, to nie zostanie na dłużej. Można podejrzewać, że ?stary Sanhedryn? będzie gasił zapał i inicjatywy nowych osób nie powierzając im żadnej funkcji ani odpowiedzialności we wspólnocie. Dotykamy tu pewnego ?skostnienia? grupy.
Bywają też grupy, w których w ogóle nie dostrzega się problemu (?tak nam dobrze, nie potrzebujemy młodych?, albo ?u nas nie ma młodych, więc problem młodych nas nie dotyczy?). Jest to również błędna postawa i trzeba ją jak najszybciej zmienić.

Warto dopowiedzieć, że każdy człowiek, może przede wszystkim ten niedoświadczony, potrzebuje akceptacji i spełnienia. Zasługuje na zaufanie i życzliwość ze strony starszych braci w wierze. Chodzi tu o szczerą postawę, bo każdy przejaw dwulicowości będzie szybko wykryty (antyświadectwo).

Trzeba podejmować ten temat, zacząć o nim myśleć, rozmawiać o nim w grupach, modlić się intensywniej o powołania młodych do wspólnot Odnowy w Duchu Świętym... i podjąć w końcu konkretne działanie. Na słowach nie może się zakończyć! Można zadać liderom pytanie: Co zrobiłeś w tym kierunku? Czy nosisz w sercu ?sprawę młodych?? Czy przygotowałeś katechezę, by uwrażliwić grupę na potrzebę ewangelizacji młodych? Można skorzystać z form podanych poniżej lub odkryć nowe.

Formy ewangelizacji

Ewangelizować możemy poprzez:
1) Świadectwo osobiste (konieczna autentyczność) i wspólnotowe (troska o wymiar liturgii, oprawa muzyczna, jedność w ewangelizacji, przebaczenie i uzdrowienie w grupie).

2) Działania ewangelizacyjne
- Konkretna modlitwa za młodych (przez wstawiennictwo świętych patronów)
- spotkania nieformalne, np. posiłki
- Kurs ?Alfa?
- Msze św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie dla młodych (okazja do zapraszania do wspólnot)
- Eucharystie poprzedzone głoszeniem kerygmatu i świadectwa
- Koncerty uwielbieniowe
- Ewangelizacja medialna
- Imprezy chrześcijańskie, np. Sylwester
- Sms-y ewangelizacyjne
- Wchodzenie do szkół i zapraszanie znanych osób

Najtrudniej jest zacząć, ale trud się opłaca. Na drodze ewangelizacji młodych powinny przyświecać starszym poniższe zasady:
 • Starzy ludzie potrzebują młodych. Rozwijają swoje człowieczeństwo tylko wtedy, gdy żyją razem z nimi i nie dystansują się od nich.
 • Starzy ludzie postępują rozsądnie, jeżeli nie chcą rządzić młodymi, lecz towarzyszą im, próbują ich zrozumieć i zostawiają im wolną przestrzeń.
 • Starzy ludzie znajdują się na właściwej drodze, jeżeli krytycznie patrzą na swoją przeszłość, dostrzegają swoje błędy i są gotowi uczyć się od młodych.