Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Rekolekcje Wakacyjne 2012

Wierność Chrystusowemu objawieniu owocuje

Taka myśl przewodnia przyświecała uczestnikom rekolekcji wakacyjnych dla grup Odnowy w Duchu Świętym z naszej archidiecezji, które odbywały się w Dobrej Szczecińskiej, w gościnnym, jak co roku, klasztorze oo. Franciszkanów, w dniach od 16 do 21 lipca 2012 roku.


Rekolekcje prowadził ksiądz Rafał Szutra, jeden z odpowiedzialnych za charyzmatyczną Wspólnotę Przymierze Miłosierdzia, który głosił homilie na temat modlitw wstawienniczych o uzdrowienie i uwolnienie z wszelkich zniewoleń oraz posługiwał takimi modlitwami.
W związku z tematem rekolekcji, ksiądz Rafał zwracał też uwagę na wierność Chrystusowemu objawieniu (Hbr 2, 1-4), podkreślając wartość zdrowej i czystej nauki Kościoła. Zalecał daleko idącą ostrożność w osobistym przyjmowaniu i rozpowszechnianiu różnych treści, objawień i modlitw, oraz potrzebę sprawdzania, czy są one uznane przez Kościół r11; przez biskupa ordynariusza w danej diecezji. Bo tylko niczym nie skażone Słowo Pana r11; owocuje: Bóg zaś uwierzytelnił je cudami, znakami przedziwnymi, różnorakimi mocami i udzielaniem Ducha Świętego według swej woli. (Hbr 2,4). I tego doświadczaliśmy w czasie rekolekcji!
Katechezy dotyczące owoców Ducha Świętego, różnych cnót oraz ośmiu błogosławieństw przygotowali członkowie Rady Diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym. Pochylaliśmy się nad prawdą, że cnoty oraz owoce Ducha Świętego trzeba w sobie wypracować własnym wysiłkiem, w odróżnieniu od darów Ducha Świętego, które człowiek otrzymuje za darmo. Wybraliśmy je głównie z listów św. Pawła i nazbierało się ich ponad dwadzieścia:
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, wiara, nadzieja, miłość, pokora, cichość, mądrość, wstrzemięźliwość, skromność, roztropność, sprawiedliwość, hojność, gościnność, przyjaźń, wdzięczność.

Katechezy skłaniały do refleksji: Czy ja przynoszę owoce, czy może jestem rnieurodzajnym figowcemr1;? Czy i jak moje zaangażowanie religijne, moje przemyślenia, medytacje nad Słowem Bożym, uczestnictwo w nabożeństwach, życie sakramentalne owocuje? Co z tego wynika dla mojej rodziny, przyjaciół, sąsiadów, znajomych?
Przez cnoty i owoce Ducha Świętego, które mają w większości wymiar społeczny, człowiek lepiej wykorzystuje dary Ducha Świętego i może zostać błogosławionym, czyli szczęśliwym.

Każdego dnia w czasie rekolekcji była sprawowana Eucharystia, były spotkania modlitewne, adoracja Najświętszego Sakramentu, dzielenie się przeżyciami z rekolekcji i świadectwami o tym, jak Jezus zmienił życie wielu osób, jak pokazywał im na modlitwie korzenie zranień, czasem bardzo odległych, sięgających poprzednich pokoleń.
Szczególnie poruszyło nas świadectwo Kasi ze Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, która przeżywała z nami rekolekcje, służąc pomocą księdzu Rafałowi i modląc się w intencji uczestników rekolekcji, oraz świadectwo Rafaela, Brazylijczyka, świeckiego misjonarza z tej Wspólnoty, mieszkającego obecnie w domu Wspólnoty w Szczecinie. Rzeczywiście Bóg działał w ich trudnym życiu z wielką mocą i z darem uzdrowienia!

Do udziału w rekolekcjach zaprosiliśmy mieszkańców Dobrej oraz trzech filii parafii: w Stolcu, Buku i Rzędzinach, wśród których spędziliśmy wieczory, jadąc tam z posługą modlitwy wstawienniczej i z posługą ewangelizacyjną.

Ostatniego dnia poszczególne grupy uczestników rekolekcji przedstawiły scenki, pantomimy lub piosenki nawiązujące do tematu : Wierność Chrystusowemu objawieniu owocuje. Były one zachętą do refleksji i podsumowania tego, co każdy z nas przeżył w swoim sercu w czasie trwania rekolekcji: Czy troszczę się o wzrastanie w cnotach i owocach Ducha Świętego, czy widzę chociaż niektóre z nich u siebie i u osób najbliższych, jakie cnoty i owoce chciałbym zaobserwować u siebie i w swoim otoczeniu, brak jakich owoców rani mnie szczególnie?
Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Obraz otrzymaliśmy za darmo w Osobie Jezusa Chrystusa, a podobieństwo musimy wypracować, właśnie przez osiąganie owoców Ducha Świętego i ćwiczenie się w cnotach.


Zdjęcia nadesłali: Zofia Matusiak, Roman Judycki