Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Nismat kol haj....

Niech tchnienie wszelkiego życia
Wielbi Imię Twoje
Boże, Boże nasz.

Niech duch wszelkiego ciała

Zdobi i chwali
Zamiary Twoje
Królu nasz Wiekuisty.
Wybawiasz nas i wyzwalasz
Karmisz i litujesz się nad nami
W wszelkim ucisku i potrzebie.
Boże pierwszego stworzenia
I ostatniego przemijania
Który w miłości rządzisz wszechświatem
A łagodnym miłosierdziem
Panujesz nad Twoimi stworzeniami.
Ty nie śpisz i nie drzemiesz
Budzisz śpiących
Wołasz ludzi krążących w mroku.
Związanych uwalniasz z więzów

Podpierasz upadających

Podnosisz upadłych
Tobie Jednemu składamy podziękowanie
Gdyby usta nasze były pełne śpiewu jak może.
A nasza mowa pełna radości Jak szum fal.
Nawet wówczas nie starczyło by nam sił
Aby Ci dziękować
I chwalić Twoje Imię
Za tę dobroć nieskończoną
Jaką okazałeś naszym ojcom i nam.
Twoje miłosierdzie jest naszym oparciem
I nigdy nie wypuścisz nasz z ramion Twej miłości.
Dlatego ciało które nam dałeś.
Dlatego duch i dusza które w nas tknąłeś.

Dlatego język, który włożyłeś nam w usta

Chwalą
I wielbią
I sławią
I święcą
I ozdabiają
Imię Twoje Królu nasz
Jak to Dawid napisał:
Chwal Pana duszo moja
I wnętrze moje
Jego święte Imię.

Amen.

Nadesłane przez Grzegorza Wagnera z parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie.