Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Wiersz

Bądź przy mnie, Panie, gdy mi tęskno,
proszę Cię całą duszą grzeszną,
gdy jestem sam w cierpieniu swoim
przez wszystkich ludzi opuszczony.

Bądź przy mnie.
Bądź przy mnie, gdy upadam, Panie,
gdy zdzierżyć już nie jestem w stanie,
gdy nawet siły mi zabrakło,
bym sam podźwignął się z upadku.

Bądź przy mnie Panie, gdy się cieszę,
kiedy dostrzegam życia czar,
dziękując Tobie za ten dar,
niech radość mnie uczyni lepszym.

Bądź przy mnie, Panie, w dzień i w nocy,
i rozpal we mnie swą pochodnię,
niech w mojej duszy stale płonie
płomień miłości, znak Twej mocy.

Martin Grinc (Słowacja)
Przełożył Andrzej Babuchowski

Nadesłane przez Grzegorza Wagnera z parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie.