Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Źródło miłości

Trzej wędrowcy znajdowali się razem przy małym źródle wytryskającym ze skały , na której ktoś napisał :

"Niech to źródło stanie się dla ciebie wzorem."
Wdali się w dyskusję nad znaczeniem tego zdania .

Pierwszy powiedział :
- "Źródło podczas swego przepływu łączy się z innymi wodami , aby wreszcie zamienić się w rzekę . Tak samo jak człowiek , który w czasie swego życia powinien pomnażać swój majątek , aby w końcu stać się bogatym."

Drugi powiedział :
- Mnie się wydaje , że chodzi o to , by człowiek umiał zadbać o to , aby jego sposób mówienia był zawsze przejrzysty , tak jak woda tego źródła .

Trzeci , który był człowiekiem roztropnym powiedział :
- Źródło musi być wzorem dla człowieka . Ona nasyca spragnionych , nie żądając nic w zamian , czyni dobro , nie oczekując nawet niczyjej wdzięczności " (L. Tołstoj)

PINO PELLEGRINO Nadesłane przez Grzegorza Wagnera z parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie.