Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Czym jest Odnowa w Duchu Świętym?

Osobom postronnym Odnowa w Duchu Świętym kojarzy się często z gestem modlitewnym uniesionych rąk, czy też z tzw. gestem nałożenia rąk, a także z nadzwyczajnymi darami ? modlitwą w różnych językach, prorokowaniem, uzdrawianiem... Te gesty i charyzmaty niekiedy rzeczywiście pojawiają się podczas spotkań modlitewnych, ale dla Odnowy w Duchu Świętym nie są najważniejsze.

Najważniejszy jest sam Dawca darów ? Duch Święty, mający moc przemieniania człowieka i dawania mu ?nowego życia?, życia odnowionego poprzez otwarcie skarbca łask darowanych człowiekowi w sakramentach chrztu i bierzmowania.

Odnowa w Duchu Świętym jest przeżywaniem i pogłębianiem osobistej relacji z Jezusem, jest przyjęciem Go jako Pana i Zbawiciela, przez co wszystko w życiu zostaje Mu podporządkowane. Wiara przez to staje się wiarą żywą, a modlitwa spotkaniem i dialogiem z Bogiem.

To ma z kolei swoje odzwierciedlenie w braterskiej miłości i służbie ludziom. Towarzyszy temu przemiana moralna, czyli zerwanie z grzechami i nałogami oraz stałe uświęcanie się mocą Ducha Świętego ? Uświęciciela.Jezus Cię kocha i jest Twoim PANEM !

Postawienie tej prawdy w centrum życia wyzwala pragnienie uwielbiania Boga, przepraszania Go za wszelkie zło, chęć dziękczynienia, a także ośmiela do różnorodnych próśb. I w tym duchu Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym modli się na Spotkaniach Modlitewnych.

Sługa Boży Jan Paweł II powiedział, że Odnowa w Duchu Świętym jest ?... szczególnym darem Ducha Świętego dla Kościoła?. Jest ona darem także dla każdego z nas.

I dla Ciebie też !

Pokochaj Jezusa tak, aby stał się Twoim Przyjacielem.

Oddaj Mu swoje życie, zaufaj Jego miłości i uwierz, że On wciąż czeka na Ciebie !


Odnowa w Duchu Świętym nie jest ruchem w znaczeniu socjologicznym, tzn. nie jest to jakaś grupa, która ma jakiś określony cel działania, określone zachowanie, jest wyraźnie różna od innych grup.
Nie stwarza też nowej duchowości, nie jest szukaniem nowych metod odnowienia struktur Kościoła, lecz jest otwarciem się na to, czego Duch Święty chce dokonać w swoim Kościele.
Tak jak padający deszcz ożywia wszystkie rośliny i umożliwia ich rozwój, tak Odnowa w Duchu Świętym pragnie oddziaływać na wszystkie wspólnoty, ruchy i inicjatywy w Kościele Bożym.