Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego 26/27 maja 2012 r.

Autor zdjęć: Krystian Zakrzewski z parafii p.w. NSNMP