Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego 2011

11/12 czerwca 2011 r. - Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne


Autor: Krystian Zakrzewski