Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Dzień Jedności - Słoneczne 2011

Prawdziwa odnowa Kościoła urzeczywistnia się w owocach miłościr1;

Powyższe słowa skierował Ojciec Święty Jan Paweł II do członków Odnowy w Duchu Świętym w 1980 roku. Były one również kanwą rozważań w czasie Dnia Jedności Grup Odnowy w Duchu Świętym z naszej Archidiecezji r11; w sobotę 16 kwietnia 2011 r.

Spotkanie to wpisało się w przygotowania do beatyfikacji Ojca Świętego. Znamienne było tym razem miejsce Dnia Jedności, gdyż spotkanie odbyło się na Osiedlu Słonecznym r11; w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, której figurę ukoronował Jan Paweł II w czasie pobytu w Szczecinie w 1987 r.

Jakże aktualnie zabrzmiały te słowa Ojca Świętego, wypowiedziane w Rzymie przed przeszło 30 laty:
rPrawdziwa odnowa Kościoła urzeczywistnia się w owocach miłości. (...) Dzisiejszego przedpołudnia mam radość spotkać się z waszym Zgromadzeniem, w którym widzę młodzież, dorosłych, podeszłych wiekiem, mężczyzn i kobiety zjednoczonych w wyznawaniu tej samej nadziei, złączonych wspólnymi więzami tej miłości, jaka rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5). (...)

Trwajcie więc w postawie stałej i wdzięcznej gotowości wobec każdego daru, jaki Duch Święty pragnie złożyć w waszych sercach, nigdy nie zapominając, że charyzmaty są dawane jedynie dla wspólnego dobra. (...) Św. Paweł zachęca: starajcie się o większe dary i ukazuje jedyną drogę miłości, która nadaje sens i wartość wszystkim innym darom.r1;
Następnie Ojciec Święty zacytował słowa ze swojej adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae: rOdnowa w Duchu Świętym będzie prawdziwa i da Kościołowi prawdziwą płodność nie przez to, że wzbudzi nadzwyczajne dary i charyzmaty, lecz przez to, że na zwykłych ścieżkach życia doprowadzi jak najwięcej wiernych do cierpliwego, pokornego i wytrwałego wysiłku, by coraz lepiej poznać tajemnicę Chrystusa i świadczyć o niejr1;.

Rok później r11; na kolejnym spotkaniu z członkami Odnowy w Duchu Świętym Jan Paweł II zachęcał do dążenia do miłości bliźniego i mówił: rniech rozpoczęte w was dzieło miłości zostanie uwieńczone powodzeniem! Miłość nie zna granic. Ubodzy, potrzebujący, strapieni i cierpiący, na całym świecie i bliscy na wyciągnięcie ręki, wzywają was bracia i siostry w Chrystusie, prosząc o dowód miłości, o Słowo Boże, o chleb, prosząc o życier1;.

Idąc za tym przesłaniem r11; w czasie Dnia Jedności poszczególne grupy Odnowy w Duchu Świętym zaprezentowały przymioty miłości zawarte w Hymnie o miłości świętego Pawła (1Kor 13, 1 r11; 8). Były to scenki, plakaty, świadectwa, rozważania, które wyraźnie pokazały, że rGdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca,
albo cymbał brzmiącyr1;,
oraz, że miłość cierpliwa jest, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą... i nigdy nie ustaje.

Sobotnie spotkanie zakończyła Msza św., po której członkowie Odnowy w Duchu Świętym zobowiązali się do podjęcia 9-dniowej nowenny modlitewnej od 22 do 30 kwietnia, tj. bezpośrednio przed beatyfikacją Jana Pawła II r11; w intencji owoców tej beatyfikacji oraz o rychłą kanonizację naszego umiłowanego Ojca Świętego.