Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Rekolekcje Wakacyjne - Dobra 2011

Autor: Krystian Zakrzewski