Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Sesja o Świętym Pawle-Łódź 2011 r.

W dniach 22-23 stycznia 2011 r. odbyła się Sesja nt. "Święty Paweł r11; człowiek o wielkiej osobowości". Wzięło w niej udział 19 osób z grup Odnowy w Duchu Świętym przy parafii p.w. Przemienienia Pańskiego, św. Kazimierza, św. Krzyża oraz Świętego Ducha w Zdrojach.

Konferencje głosił o Marc Roiston-francuski jezuita, biblista, jeden z najwybitniejszych znawców św. Pawła w Europie, poliglota.


Autorem zdjęć jest Maciej Janowski - Lider Odnowy w Duchu Świętym przy parafii p.w. św. Kazimierza w Szczecinie.