Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Modlitwa wynagradzająca za grzechy bałwochwalstwa 2010

Członkowie wspólnot z diecezji szczecińsko-kamieńskiej przez 3 dni (7-9 października 2010 r.) spotykali się w parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Szczecinie. Jubileusz 30-lecia Odnowy w Duchu Świętym poprzedziły 2 dni modlitwy wynagradzającej za grzechy bałwochwalstwa.