Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Czuwanie w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego 2010 r.

Czuwanie w parafii p.w. Świętego Krzyża (22 maja 2010 r.) rozpoczęło się o godz. 20.00 a zakończyło ok. 2.00 w nocy. Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi została odprawiona o godz. 21.00. Podczas Czuwania otrzymaliśmy Słowo z Pisma Świętego: 1 Tm 2, 8-10. Każdy Lider dostał chleb, który był wyrazem słów pieśni: "Dzielmy się wiarą jak chlebem" oraz nawiązywał do biblijnego cudu rozmnożenia chleba.

Zdjęcia nadesłane przez Grzegorza Wagnera z parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie.