Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Marsz dla życia 2010 r.

Tegoroczny VIII Marsz dla życia znów był największy w Polsce. Tym razem nawiązywał do etosu i kodeksu rycerskiego. Jego hasło brzmiało:


"Armia życia - silniejszy broni słabszego"

25 kwietnia o godz. 15.00 - tydzień później niż pierwotnie zaplanowano - 7-tysięczna Armia życia zgromadziła się na Jasnych Błoniach, aby stąd wyruszyć do Szczecińskiej Katedry, gdzie sprawowana była Eucharystia i podejmowana duchowa adopcja dziecka poczętego (ponad 2 tysiące osób).

Zdjęcia nadesłane przez Grzegorza Wagnera z parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie