Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Rekolekcje Wielkopostne 2010 r.

"W kręgu chrześcijańskiego życia duchowego".

Ksiądz Dariusz Knapik przekazał nam wiele różnych wskazówek i rad dotyczących dróg i sposobów wzrostu w wierze, nadziei i miłości. Przywoływał często głębokie treści zawarte w Testamencie Jana Pawła II. Wynikało z nich, że wszystko ma służyć człowiekowi do zbawienia, a to, co czynię, ma mnie przygotować na "ostatnią chwilę" - mam poznać, ukochać i naśladować Jezusa, rozmawiać z Nim, pytać - dlaczego jako Bóg i Stwórca przyjął ludzką naturę, przyszedł na ziemię i umarł za mnie? Co robiłem dla Ciebie, Jezu? Co obecnie czynię i co powinienem czynić dla Ciebie?
Nie potrzeba do tego żadnych nowych strategii - wystarczy Ewangelia !

Ksiądz Rekolekcjonista zachęcił nas, aby otworzyć się na TERAZ - na chwilę obecną, na ten czas rekolekcji, bo właśnie chwila obecna jest najważniejsza. Wybiegając w przyszłość, a także poprzez wspominanie tego, co było, traci się nadzieję!
Z ufnością przeżywaj chwilę obecną i módl się "Jezu, pomóż mi doświadczyć dobroci Ojca". Uciesz się darem istnienia, popatrz sobie w oczy i powiedz: "dobrze, że jestem!". Odkrywaj bezinteresowną miłość Boga.

Zdjęcia nadesłane przez Grzegorza Wagnera z parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie.