Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Akcja przeciwko Targom Sydonii 13-15 marca 2009 r.

Autor zdjęć: Grzegorz Wagner - parafia p.w. Najświętszego Zbawiciela