Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Szkoła liturgicznego animatora muzycznego

            W październiku br. rozpoczniemy siódmą edycję Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego. Jest to roczny kurs (jedna sobota w miesiącu) związany z animacją śpiewu podczas liturgii. Gromadzi osoby, które pragną bardziej duchowo przeżywać Eucharystię, łączyć harmonijnie śpiew z liturgią, zaczerpnąć wiedzy o prawidłowej emisji głosu - czyli jak dobrze się rozśpiewać i śpiewać itp.
Zajęcia prowadzą szczecińscy muzycy, którzy od lat czynnie angażują się w życie muzyczne i kulturalne Kościoła. Dzieląc się swoim doświadczeniem umiejętnie łączą przekazywaną wiedzę z  darem otrzymanym od Boga - na Jego większą chwałę.
Projekt swym honorowym patronatem objął ks. Abp Andrzej Dzięga Metropolita Szczecińsko-Kamieński.
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE - FORMULARZ -  trzeba wejść na stronę organizatorów: http://www.centrumformacji.eu/index.php/szkolaliturgicznegoanimatoramuzycznego/oszkole-szkolaanimatoramuz.html
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres:
muzyka.liturgia@gmail.com lub tel. 797 250 228
Projekt przeznaczony jest zwłaszcza dla osób zaangażowanych w animację śpiewu podczas liturgii:
animatorów muzycznych wspólnot
członków scholi i chórów
katechetów
studentów
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
pracujących głosem w sposób zaangażowany w śpiewie
wszystkich, którym bliska jest śpiewana forma przeżywania liturgii
• W PROGRAMIE:
Eucharystia
katecheza
wykłady
ćwiczenia
wspólna nauka śpiewu
• ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I TEORETYCZNE:
Liturgika, Zasady muzyki, Śpiew gregoriański, Śpiew monodyczny i wielogłosowy, tradycyjny i współczesny, Muzyka liturgiczna w dokumentach Kościoła, Historia muzyki liturgicznej, Emisja głosu, Podstawy gry na instrumencie klawiszowym, Podstawy dyrygowania, rozśpiewanie.
Program wokalny realizowany będzie na bazie śpiewu liturgicznego i chorału gregoriańskiego oraz na małych formach kameralnych takich jak psalmy i pieśni.
• CZAS TRWANIA (VII edycja)
Zajęcia odbywać się będą w jedną sobotę miesiąca od października do czerwca 2018/2019
• terminarz spotkań
20.10
24.11
15.12
12.01
16.02
16.03
27.04
18.05
15.06
• MIEJSCE:
Centrum Formacji Świeckich przy Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża
ul. Kościelna 4a, Szczecin Stołczyn
• ORGANIZATOR:
CFŚ
• Zespół Organizacyjny:
s. Anna Beata Majerczak CSDC
s. Ewa Kazimiera Fleran CSDC