Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

WARSZTATY&KONCERT WIELBIENIA - "W RYTMIE SERCA"

W Polsce, w ciągu ostatnich lat, powstało kilka inicjatyw, podejmujących dzieło
muzycznego wielbienia Boga. Inspiracją dla nas stał się koncert Jednego Serca
Jednego Ducha, organizowany w Rzeszowie oraz szereg podobnych przedsięwzięć,
takich jak: Na Fali Wielbienia, Koncert Uwielbienia w Opolu. Zapragnęliśmy podjąć
podobną inicjatywę również w Szczecinie – w Sanktuarium Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Idea powstała w szczecińskiej wspólnocie chrystusowców oraz w
środowisku młodzieży, związanej z duszpasterstwem akademickim w Sercu.
Wierzymy, że myśl WIELBIENIA BOGA w naszym mieście zrodziła się pod
natchnieniem Ducha Świętego.