Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Wiersz "W Twych ramionach"

                W Twych ramionach

W Twych ramionach ukojenie, w Twych ramionach wyciszenie, odpuszczenie i zbawienie.
W Twych ramionach Krzyżu Święty.

U Twych stóp grzech i zdrady, niewierności, brak pokory i miłości. U Twych stóp niepokoje,
łzy cierpienia, ból zranienia
– życie moje.

W Twych ramionach ukojenie,
w Twych ramionach przebaczenie, miłosierdzie i zbawienie.
W Twych ramionach Krzyżu Święty.

U Twych stóp grzech i zdrady, niewierności, brak pokory i miłości. U Twych stóp niepokoje,
łzy cierpienia, ból zranienia-życie moje.

                                                              I.R