Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Kontakt

Odnowa w Duchu Świętym w Diecezji Szczecińsko - Kamieńskiej
e-mail: szczecin.odnowa@o2.pl

Moderator Diecezjalny
ks. kan. Henryk Marczak
e-mail: 07marczakh@wp.pl

Lider Diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym

Ewa Kocoń
e-mail: ewakocon60@interia.pl

Rada Diecezjalna Odnowy w Duchu Świętym
Helena Wojciechowska
e-mail: helena.wojciechowska@onet.pl