Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Kontakt

Odnowa w Duchu Świętym w Diecezji Szczecińsko - Kamieńskiej
e-mail: szczecin.odnowa@o2.pl

Moderator Diecezjalny
ks. kan. Henryk Marczak
e-mail: 07marczakh@wp.pl
tel. 91 578 30 22

Lider Diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym

Agnieszka Szewczyk
e-mail: aszew@wneiz.pl

Rada Diecezjalna Odnowy w Duchu Świętym
Ewa Piotrowska
e-mail: empiotrowska@wp.pl