Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Znalezione obrazy dla zapytania herb dzięgi
Andrzej Dzięga
Arcybiskup Metropolita
Szczecińsko-Kamieński


                WSKAZANIA DLA GRUP ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM
                 w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej


             Katolicka Odnowa w Duchu Świętym w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, zwana dalej Odnową, jest  zespołem grup modlitewnych podejmujących wielorakie działania wypływające z osobistego doświadczenia Nowego Wylania Ducha Świętego.
             Odnowa nie ma założyciela, nie jest jednolitym ruchem ani organizacją; jest natomiast poruszeniem wywołanym przez odkrycie na nowo Osoby Ducha Świętego i Jego działania. Odnowa pozostaje w łączności z pokrewnymi grupami w Polsce i za granicą oraz z Krajowym Zespołem Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym.
             Zwierzchnictwo i opiekę nad Odnową sprawuje biskup diecezji, czyniąc to przy pomocy powołanego dekretem kapłana – moderatora Odnowy.
             Symbolem Odnowy jest stylizowany wizerunek Ducha Świętego w postaci gołębicy.

Słowo o Odnowie w Duchu Świętym

        Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
        - czym jest?

Jaki jest jej główny cel?


Jak sama nazwa wskazuje jest nim odnowa mocą Ducha Świętego naszego życia chrześcijańskiego, a poprzez nasze życie odnowa Kościoła, który budujemy.

Kim jest Duch Święty?

     Często w kościołach widzimy obraz Ducha Świętego
     jako gołębicy i wielu ludzi jest przekonanych,
     że widzi "zdjęcie" Ducha Świętego.

      Ale Duch nie jest gołębicą !
Bóg jest OSOBĄ
, która nas kocha, a gołębica nie jest symbolem Osoby Ducha Świętego, lecz symbolem działania Ducha Świętego.

Czym jest Odnowa w Duchu Świętym?

      Osobom postronnym Odnowa w Duchu Świętym kojarzy się często
      z gestem modlitewnym uniesionych rąk, czy też z tzw. gestem
      nałożenia rąk, a także z nadzwyczajnymi darami – modlitwą
      w różnych językach, prorokowaniem, uzdrawianiem...
     
      Te gesty i charyzmaty niekiedy rzeczywiście pojawiają się
      podczas spotkań modlitewnych, ale dla Odnowy w Duchu Świętym
      nie są najważniejsze...